DUYURULAR

Yönetici Kullanıcı 'ın resmi
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm
yazan Yönetici Kullanıcı - 15 Aralık 2018, Cumartesi, 13:55
 
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm projesi kapsamında faaliyete geçen M-education (Munzur Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi) test yayınına başladı. Tüm akademisyenler için kullanıcı kayıtları oluşturuldu. Kullanıcı adları kurum mail adresleridir. Şifreler ise bu mail adreslerine sistem tarafından gönderildi. 

Sisteme http://moodle.munzur.edu.tr adresinden erişim sağlanabilir. Sistemin kullanımına yönelik eğitim takvimi Ocak ayı içerisinde ilan edilecektir.
Mevcut dersler

Örgütlerin nasıl işlediğinin anlaşılması,durumsal faktörlerin yöneticilerin tercih ve seçimlerinin nasıl etkilendiğinin açıklanması.

Öğrencilere Uluslararası işletmecilikle ilgili kavramları tanıtmak ve coşkulu işletmelerin yönetimi ile ilgili çeşitli boyutları tartışarak global bir bakış açısı kazandırmak.

1-İnsan hakları kavramını ilişkide olduğu kamu özgürlükleri, hak, özgürlük, eşitlik vb. kavramlarla karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.

2-Çağdaş demokratik toplumların ve bireyin başlıca kazanımları olan sivil ve siyasi haklar, sosyal haklar, grup hakları, ekonomik haklar, dayanışma hakları gibi hakları, ait oldukları kategorilerde tanıyacaklardır.

3-İnsan haklarının uluslararası alanda kabul edilmiş sözleşmelerde nasıl ve ne içerikte yer aldığı ve korunduğu, koruma mekanizmalarının işleyişi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Nüfus hareketlerinde ulus devletlerin, birleşmiş milletler, Avrupa birliği, uluslararası çalışma örgütü ve insan hakları örgütleri gibi ulusüstü örgütlerin uluslararası göçteki güncel gelişmeler üzerindeki etkileri ele alınması amaçlanmaktadır. 

Sosyal bilimlerde niceliksel yöntemlerin kullanım sahasını ve şeklini, istatistiki yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanışını kolaylaştıran çeşitli araçları ele almayı amaçlamaktadır.