Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dijital ders materyallerinin içerir.

Örgütlerin nasıl işlediğinin anlaşılması,durumsal faktörlerin yöneticilerin tercih ve seçimlerinin nasıl etkilendiğinin açıklanması.