DUYURULAR

Mazeret Sınavları Hakkında

by MU - UZEM -

Değerli Öğrenciler, 

Mazaret sınavları M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 21 Mayıs ile 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak olup ÖDEV şeklinde uygulanacaktır. Mazeret sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimiz fakülte dekanlıklarına veya MYO müdürlüklerine geçerli mazeretlerini içeren dilekçelerini mail olarak gönderebilirler.

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

edebiyatfakultesi@munzur.edu.tr

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

gsf@munzur.edu.tr


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

iibf@munzur.edu.tr

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

muhendislik@munzur.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

syo@munzur.edu.tr

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

sbf@munzur.edu.tr

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

suurunleri@munzur.edu.tr 

TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

tmyo@munzur.edu.tr

ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU

cemisgezekmyo@munzur.edu.tr

PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

pertekmyo@munzur.edu.tr

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

enstitu@munzur.edu.tr

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

yabancidiller@munzur.edu.tr

 


Dijital Okuryazarlık Dersi Genel (Final) Sınavı

by MU - UZEM -

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Anadolu Üniversitesi tarafından Anadolu e-kampüs sistemi üzerinden verilen Dijital Okuryazarlık dersinin (Genel) Final sınavına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

1. Dijital okuryazarlık dersi Genel (Final) sınavı Üniversitemiz M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 06 Haziran 2020 Cumartesi günü 09:00-23:59 saatleri arasında yapılacaktır.

2. Sınav 20 soruluk test şeklinde olacaktır. Dört yanlış cevap bir doğruyu götürecektir.

3. Öğrenciler, Dijital okuryazarlık dersi Genel (Final) sınavı cevaplarını 06 Haziran 2020 23.59’a kadar M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Cevaplarını zamanında yüklemeyen öğrenciler Genel (Final) sınava girmedi sayılacaktır.

4. Dijital okuryazarlık dersi hakkında sorularınız için Bölümünüz Dijital okuryazarlık dersi koordinatörleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Final Sınavlarının Sisteme Eklenmesi Hk.

by MU - UZEM -

  

 

Final Sınavlarının Uygulanma Esasları

by MU - UZEM -

Sınavların Uygulanma Esasları

Etkileri süren COVİD-19 salgını nedeniyle sosyal koşulların henüz hazır olmaması gerekçesiyle, genel sınavların ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinin, yaşanılan bu süreçte öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek uzaktan eğitim çerçevesinde sistem üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Böylece normalleşme sürecinin aşamalarının Üniversitemiz tarafından, öğrencilerimizi tedirgin etmeyecek şekilde sürdürülmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizce belirlenen  "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm programlarda yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar aşağıda sunulmuştur:

 1. Genel Sınavlar (Final) M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 1 Haziran 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Belirtilen tarih aralığında, hangi gün hangi dersin sınavının olacağını gösteren detaylı sınav programı, ilgili akademik birimler tarafından sınavlardan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulacaktır. Öğrencilerin sınav programında belirtilen tarihlerde sınavlarını gerçekleştirmelerine izin verilecektir.
 3. Genel Sınavlar, ilgili dersin öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde açık uçlu sorulardan oluşan sınav (yazılı/klasik)  formatında gerçekleştirilecektir.
 4. Dersten sorumlu öğretim elemanı hazırlamış olduğu sınav sorularını, sınavın olacağı gün sınavın başlama saatine yakın bir zaman kala, M-Education Öğrenme Yönetim Sisteminde ilgili dersinin 14. Haftasına, ders içeriklerinin yanı sıra “ödev” şeklinde ekleyecektir*.
 5. Dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan sınav, sisteme eklenirken gerekli açıklamalar yapılacak ve öğrencilere duyurulacaktır.
 6. Öğrenciler,  sınav sorularını cevapladıkları evraklarını ilgili dersin sınav programında yer aldığı gün 09:00 ile 23:59 saatleri arasında M-Education Öğrenme Yönetim Sistemine yükleyeceklerdir*.  Sınavlarını belirtilen saat aralığında ödev şeklinde sisteme yüklemeyen öğrenciler sınava girmedi sayılacaktır.
 7. Öğrencilerin, belirtilen saat aralığının sonlarına kalmalarının yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmaları gerekecektir.
 8. Öğrencilerin, sınav sorularını veya cevaplarını dağıtması, paylaşması, çoğaltması, yayınlaması v.b. durumların tespit edilmesi sınav ihlali sayılacaktır. Sınav ihlali yaptığı belirlenen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 9. Uzaktan eğitim ile yürütülen uygulamalı derslerin genel sınavları, ilgili programın öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde, ödev (performans veya proje ödevi) formatında yapılabilecektir.
 10. Sistem üzerinden gerçekleştirilen sınavlara ilişkin tüm belgelerin, Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca saklanması gerekmektedir.
 11. Bütünleme sınavları, 22 Haziran 2020 ile 28 Haziran 2020 tarihleri arasında (akademik birimler tarafından detaylı sınav programı hazırlanarak) yine M-Education Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Bütünleme sınavları da, dersin öğrenme kazanımlarına uygun olacak şekilde açık uçlu sorulardan oluşan sınav (yazılı/klasik)  formatında gerçekleştirilecektir.
 12. Mezuniyet sınavları da yine aynı sistem ile 1 Temmuz 2020 ile 2 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Vize Sınav Notlarının Girilmesi Hk.

by MU - UZEM -

Değerli Öğretim elemanlarının dikkatine,

M-education sistemi üzerinden verilen vize sınav notlarının 22 Mayıs Cuma günü 12:00'a kadar öğrenci işleri otomasyonuna girilip ilan edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize...


Older topics...


Available courses

Envanter kavramı, envanter ürünleri, envanter ve değerleme, dönem sonunda hesapların kapatılması ve yeniden açılması, kasa hesabının envanteri, yabancı paraların envanteri, çek hesaplarının envanteri, bankalar hesabının envanteri, hisse senetleri ve tahvillerinin envanteri, alacakların envanteri, alacak senetlerinin envanteri, stokların envanteri, stok değerleme yöntemleri, stok hareketleri uygulamaları


Pazarlama tanımı ve pazarlama ile ilgili kavramlar, pazarlama sistemi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazar bölümlemesi, hedef Pazar, Pazar konumlandırılması ve pazarlama bileşimi, pazarlamanın mikro çevresi, pazarlamanın makro çevresi, ürün kavramı ve ürün sınıflandırmaları, ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci, marka, ambalaj, psikolojik fiyatlandırma stratejileri, dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri, reklam,satış yönetimi ve kişisel satış konuları öğretilir.


Bu dersin amacı, İstatistik bilimine ait kavram bilgisi oluşturmak, dersi alan öğrencilerin İstatistik yöntemlerin altında yatan temel felsefi düşünceleri algılayabilmelerini sağlayarak istatistiksel düşünce gücünü ortaya çıkarmaktır.


Bu ders ile öğrencinin; ticari matematik hesaplama işlemleri yapma ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.  İçeriğinde Oran ve ortalama hesaplamaları, Yüzde, maliyet, kâr, zarar hesaplamaları, Karışım ve faiz hesaplamaları ve İskonto hesaplamalarının açıklanması ve örnek olaylarının çözülmesi bulunmaktadır.Courses


Course categories