Available courses

Envanter kavramı, envanter ürünleri, envanter ve değerleme, dönem sonunda hesapların kapatılması ve yeniden açılması, kasa hesabının envanteri, yabancı paraların envanteri, çek hesaplarının envanteri, bankalar hesabının envanteri, hisse senetleri ve tahvillerinin envanteri, alacakların envanteri, alacak senetlerinin envanteri, stokların envanteri, stok değerleme yöntemleri, stok hareketleri uygulamaları


Pazarlama tanımı ve pazarlama ile ilgili kavramlar, pazarlama sistemi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazar bölümlemesi, hedef Pazar, Pazar konumlandırılması ve pazarlama bileşimi, pazarlamanın mikro çevresi, pazarlamanın makro çevresi, ürün kavramı ve ürün sınıflandırmaları, ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci, marka, ambalaj, psikolojik fiyatlandırma stratejileri, dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri, reklam,satış yönetimi ve kişisel satış konuları öğretilir.


Bu dersin amacı, İstatistik bilimine ait kavram bilgisi oluşturmak, dersi alan öğrencilerin İstatistik yöntemlerin altında yatan temel felsefi düşünceleri algılayabilmelerini sağlayarak istatistiksel düşünce gücünü ortaya çıkarmaktır.
Courses


Course categories