Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü dijital ders materyallerini içerir.

Sİyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü Dijital Okur Yazarlık Dersi