Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü Yüksek Lisans  programı dijital ders materyallerini içerir.