Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu  İnşaat Teknolojisi  programı dijital ders materyallerini içerir.