Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu  Gıda Teknolojisi programı  dijital ders materyallerini içerir.