Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu  Moda Tasarımı programı  dijital ders materyallerini içerir.