Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu dijital eğitim materyallerini içerir.