Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro programı  dijital ders materyallerini içerir.