Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Adalet  programı  dijital ders materyallerini içerir.