Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  programı 1. sınıf  dijital ders materyallerini içerir.

Mali Tablolar analizi dersi, gerek işletme yöneticilerinin gerekse işletme dışı bilgi kullanıcıların, işletme ile ilgili kararlarına dayanak oluşturacak bilgilerin analiz teknikleriyle üretilmesinin ve yorumlanarak kullanılmasının temel bilgilerinin ve becerilerinin öğretileceği derstir.

Denetim tanımı, unsurları, türleri, Denetim standartları, Bağımsız denetim ve denetçi türleri, Denetim çalışmalarının planlanması, yürütülmesi denetim çalışmalarının tamamlanması ve raporun hazırlanması