Munzur Üniversitesi Çemişegezek Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi programı  dijital ders materyallerini içerir.