Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro  programı  dijital ders materyallerini içerir.