Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri İşleme Teknolojisi programı dijital ders materyallerini içerir.