Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Elektrik programı  dijital ders materyallerini içerir.