Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler programı  dijital ders materyallerini içerir.