Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü dijital eğitim materyallerini içerir.